Advokátní kancelář Mgr. Tereza Pešinová - Právní služby se specializuje na poskytování právních služeb občanům i podnikatelským subjektům, a to ve všech oblastech právního řádu ČR.


OBČANSKÉ PRÁVO

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc v oblasti vymáhání pohledávek, a to jak soudní, tak mimosoudní cestou a s tím související vypracování návrhu na exekuci, jakož i právní zastoupení v navazujícím řízení. Stejně tak poskytujeme zastoupení před soudy a jinými orgány. ...

RODINNÉ PRÁVO

Právní služby v oblasti rodinného práva poskytované naší advokátní kanceláří zahrnují zejména zastoupení v řízení o rozvodu manželství, o vypořádání společného jmění manželů, o úpravě výchovy a výživy k nezletilým, jakož i zletilým dětem, dále právní zastoupení v řízení o výživném rozvedeného/nerozvedeného manžela. ...

OSTATNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní pomoc v oblasti obchodního práva spočívá zejména ve vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou. Advokátní kancelář Mgr. Pešinová vás zastoupí v exekučním řízení, dále v kontrole, revizích či sepisu smluv z obchodních závazkových vztahů, stejně tak zastupování v řízení před soudem. ...

Advokátní kancelář Mgr. Tereza Pešinová se specializuje na poskytování právních služeb občanům i podnikatelským subjektům, a to ve všech oblastech právního řádu ČR.

Činnost advokátní kanceláře zahrnuje veškeré obvyklé aktivity advokáta, a to zastupování v řízení před soudy a dalšími orgány, sepisování listin, udělování právních porad, zpracovávání právních rozborů, stanovisek, obhajobu v trestních věcech, jakož i další formy advokátní a právní pomoci.

Za účelem uspokojení potřeb našich klientů rovněž externě spolupracujeme s vybranými exekutory, notáři, soudními znalci, překladateli a dalšími advokáty a právníky, nebo i advokátními kancelářemi.

V případě úvodních porad před samotným převzetím právního zastoupení a též v případě sepisu či kontroly smluv a jiných listin nabízíme možnost poskytnout právní službu naší advokátní kanceláře  i prostřednictvím e-mailové komunikace, a to níže uvedeným způsobem:

  • zájemce o služby naší advokátní kanceláře zašle e-mailem svůj dotaz či požadavek s popisem rozhodných skutečností vztahujících se k dané věci
  • advokátem bude zájemci zaslána odpověď na dotaz a doporučen postup ve věci
  • v případě sepisu či kontroly smluv či jiných listin bude advokátem naší advokátní kanceláře požadováno uhrazení zálohy na právní služby  a po jejím připsání na účet advokáta ( advokátní kanceláře ) bude listina zaslána klientovi